tel93 790 61 73
tel637 509 776
Español
instagram facebook

Fisioteràpia respiratòria

FISIOTERÀPIA MATARÓ

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA A MATARÓ

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA ADULTS I PEDIÀTRICA

 

Què és la fisioteràpia respiratòria? Com treballem amb fisioteràpia respiratòria?

 

La fisioteràpia respiratòria és una vessant de la fisioteràpia totalment complementària a la medicina que, a través de la teràpia manual i amb tècniques específiques aplicades sense dolor, permet drenar les secrecions en vies aèries superiors i inferiors, sempre i quan no sigui un procés agut amb febre o aparegui alguna contraindicació com la laringitis, procés en què no recomanem realitzar la fisioteràpia respiratòria.

Cal conèixer, comprendre i entendre, tot el funcionament del sistema respiratori, així com la patologia o afectació que està associada. Per això, al Centre de Fisioteràpia Montserrat Cabré de Mataró realitzem prèviament una història clínica que ens permetrà tenir consciència sobre el procés agut o crònic de l’infant, permetent llavors realitzar una auscultació correcta i començar a treballar amb fisioteràpia respiratòria per optimitzar la qualitat de vida de la persona que ho necessiti.

Les tècniques utilitzades en fisioteràpia respiratòria tenen com a objectiu mobilitzar el moc, desplaçar-lo i evacuar-lo posteriorment. Es realitzen sessions curtes i efectives en què es treu el moc i s’ajuda a expectorar en el cas de tenir una tos poc efectiva, com és el cas de lactants o infants menors de 2 anys. D’altra banda, també realitzem una educació sanitària respecte al sistema respiratori, ensenyant a mocar correctament o com realitzar les higienes nasals, les quals variaran segons l’edat dels infants.

Quins beneficis ens aporta realitzar fisioteràpia respiratòria?

 

Els mocs estan presents des de que comencem l’escola fins que l’acabem, tot i que hi ha molts factors que poden acompanyar i propiciar a que realment estiguem tot l’any amb secrecions, com pot ser tenir germans i germanes, o anar a la llar d’infants. Això és inevitable! Ara bé, quan aquests mocs no ens deixen dormir, alimentar-nos correctament i, sobretot, no ens deixen jugar… és bon moment (sempre i quan no tinguem febre!) de fer una sessió de fisioteràpia respiratòria amb una fisioterapeuta especialitzada correctament en aquest àmbit. Perquè?

Doncs perquè els virus estan presents a l’ambient però quan tenim un procés agut de mocs que no ens permeten realitzar el nostre dia a dia, vol dir que el nostre sistema respiratori pateix, però també ho fa el digestiu (perquè no ens alimentem bé o perquè ens empassem els mocs que poden alterar la nostra microbiota) i inclòs, alhora de dormir, el nostre sistema no descansa de manera eficient i, en el cas dels infants, pot condicionar el seu desenvolupament, doncs a la fase REM de la son és quan se secreta la hormona del creixement i ens convé estabilitzar aquesta fase.

Així doncs, optimitzar la qualitat de vida és un dels objectius claus de la fisioteràpia respiratòria, que contempla tota l’esfera dels infants i treballa amb consciència per:

  • Reduir les obstruccions bronquials per cúmul de secrecions
  • Prevenir afectacions respiratòries com pot ser la bronquiolitis o l’otitis
  • Prevenir danys com poden ser la pèrdua d’elasticitat del teixit respiratori
  • Contemplar el benestar global del sistema dels infants
  • Reduir l’absentisme escolar o a la llar d’infants

L’aplicació de les tècniques respiratòries s’acompanyen de l’ús de la medicació si l’infant ho requereix i ho té prescrit per professionals de la medicina, per això és molt important que la fisioterapeuta especialitzada en respiratòria es mantingui actualitzada en els coneixements d’aquesta disciplina. L’ús de nebulitzadors o inhaladors, ja siguin de manteniment o de rescat, així com els rentats nasals amb els diferents tipus de solucions salines, son necessaris per a treballar el conjunt del sistema pulmonar i poder ser efectives amb les tècniques de teràpia manual específiques i adaptades a cada infants i a cada patologia.

A vegades haurem de treballar amb respiracions lentes i d’altres ràpides, a vegades farem servir jocs per a bufar mentre treballem la dinàmica pulmonar i d’altres cops ajudarem a realitzar una tos.

Tot dependrà de:

  • El motiu de consulta
  • La història clínica i els seus antecedents
  • L’edat dels infants

Quines patologies tractem amb fisioteràpia respiratòria?

 

Patologies que podem classificar com a broncopulmonars, les quals a la vegada poden ser agudes o cròniques (bronquitis, bronquiolitis, pneumopaties, asma, atelèctasis…) i també les que estan relacionades amb l’esfera orofacial com les otitis o les rinitis.

El pla de tractament dependrà de cada cas a tractar, doncs cal valorar si una patologia és aguda o crònica, si s’acompanya de medicació i quin tipus en porta, si és vírica o bacteriana… I, sobretot, de l’edat de l’infant, doncs la ventilació és diferent a la de l’adult així com la seva anatomia i fisiologia i, per tant, des del Centre de Fisioteràpia Montserrat Cabré de Mataró considerem que és necessari personalitzar el tractament de fisioteràpia respiratòria a cada persona.

En pneumònies, per exemple, que cursen amb infecció i inflamació del teixit pulmonar (sobretot dels alvèols que és on hi ha l’intercanvi de gasos), realitzarem tècniques d’expansió, doncs és una patologia restrictiva que compromet la capacitat respiratòria.

En altres casos, com la bronquiolitis aguda, que és una infecció viral (virus VRS) de les vies aèries inferiors dels lactants  i que ocasiona una obstrucció aguda amb edema i producció de moc, treballarem amb tècniques d’expectoració i ventilació.

I en altres situacions, com a les patologies de l’esfera de l’otorrinolaringologia (ORL) que poden comprendre les otitis o sinusitis, tindrem en compte, per exemple, com es realitza la succió si es fa lactància materna, la posició de la boca o l’ús i tipus de xumet si es fa servir. D’altra banda, en aquest tipus de patologia serà molt important ensenyar i realitzar els rentats nasals amb l’aplicació de la solució salina adequada així com la posició correcta per ser eficaç i no causar irritació de la zona afectada.

Totes les patologies respiratòries que tractem sempre van acompanyades dels coneixements descrits a les guies de pneumologia, que s’actualitzen constantment, i que cursen amb evidència científica, per això, la fisioteràpia respiratòria és totalment complementària amb la medicina i cal que vagin de la mà per a poder optimitzar la qualitat respiratòria. Al Centre de Fisioteràpia i Osteopatia Montserrat Cabré ens mantenim actualitzades amb la fisioteràpia especialitzada en respiratòria, per a poder aportar salut als nostres pacients del Maresme.

Què podem portar a la sessió de fisioteràpia respiratòria? En què consisteix la història clínica respiratòria?

Si usem medicació, serà necessari portar-la amb nosaltres, doncs depenent de la patologia i l’estat de l’infant serà necessari aplicar un bon nebulitzador o inhalador de manteniment o de rescat. D’altra banda, la història clínica respiratòria consisteix en un seguit de preguntes respecte als antecedents de l’infant, tan de progenitors com propis i que ens ajudaran a conèixer l’estat del seu sistema respiratori. Si teniu informes mèdics, ja sigui de capçalera, pneumologia i otorrinolaringologia, serà bo que els porteu per a poder complementar la informació que ens aporteu. Al Centre Montserrat Cabré volem treballar de la manera més completa possible per a optimitzar la salut dels infants.

A la història clínica també us preguntarem per les primers dies de vida de l’infant, així com el seu desenvolupament, doncs l’esfera biopsicosocial és molt important per al seu creixement i el sistema respiratori forma part d’ell. Així, ens interessarà saber si per exemple ha tingut o té reflux gastroesofàgic (que pot ser motiu de diagnòstic diferencial amb el sistema respiratori) o si té angines o vegetacions, les quals poden secretar moc a la oïda o causar otitis de repetició.